naslovnicazaštita okolišazirs laboratorij

ZAŠTITA OKOLIŠA - ZIRS Laboratorij

az2

Od 2009. godine ZIRS d.o.o. ima ustrojen ZIRS Laboratorij akreditiran prema normi
HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za odabrana ispitivanja emisija u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanja  jakosti magnetskih i električnih polja i akustička ispitivanja. Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA).

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

ZIRS Laboratorij pruža usluge mjerenja i ispitivanja u tri područja:

  1. ispitivanja emisija u zrak iz nepokretnih izvora (15 metoda: mala ložišta, plinovi izgaranja, praškaste tvari, TOC, metali, HCl, HF, O2)
  2. akustička ispitivanja (buka okoliša i zvučna izolacija)
  3. ispitivanja jakosti električnih i magnetskih polja (frekvencija od 50 Hz u području povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti u okolini izvora zračenja)

Za sva tri područja mjerenja i ispitivanja ZIRS d.o.o. je ishodio rješenja nadležnih ministarstava:

  1. ispitivanja emisija u zrak iz nepokretnih izvora (rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike)
  2. akustička ispitivanja (rješenje Ministarstva zdravlja)
  3. ispitivanja jakosti električnih i magnetskih polja (rješenje Ministarstva zdravlja)Voditelj ZIRS Laboratorija

Lovro Vrus, dipl. ing. fizike

tel.: 01/611-98-14, faks: 01/611-98-12, e-mail: lovro.vrus@zirs.hr


< natrag