naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeplinoinstalater - monter za poslove na distribucijskom sustavu prirodnog plina

Plinoinstalater - monter za poslove na distribucijskom sustavu prirodnog plina

Opis programa

Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera koje rade ili će raditi na poslovima montaže, izgradnje ili rekonstrukcije plinovoda, plinsko-regulacijskih stanica, unutarnjih plinskih instalacija i ostalih uređaja plinskog sustava, zatim koje rade na upravljanju, održavanju i popravcima objekata plinskog sustava te pregledu, podešavanju, ispitivanju i proizvodnji opreme i uređaja plinskog sustava prirodnog plina.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište  Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave te 80 sati konzultacija i praktičnog rada. 

Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja i polaganja ispita iznose 2.500,00 kn po polazniku  u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.


Termini
osposobljavanja se dogovaraju prema potrebama korisnika.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.


Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
2500,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875