naslovnicapovijest i organizacija

ZIRS d.o.o.

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.
Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080230965.
Račun društva se vodi kod Erste & Steiermärkische Bank d.o.o. u Zagrebu, IBAN: HR2224020061100048308.

Uprava:
Željko Sven Bukovski, predsjednik Uprave
Nedim Šukurević, član Uprave
Dražan Lukavac, član Uprave
Darko Ivanković, član Uprave
Mile Žunić, Prokurist

Ako imate pitanja u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR) obratite se našoj službenici za zaštitu osobnih podataka u ZIRS Učilištu i ZIRS d.o.o., gđi. Indiri Aurer Jezerčić putem e-pošte: indira.aurer@zirs.hr ili na adresu: Službenik za zaštitu osobnih podataka, ZIRS Učilište/ZIRS d.o.o., Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb

Sustave upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, u području ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija te mjerenja u radnom i životnom okolišu, certificirali smo prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Politika sustava upravljanja ZIRS d.o.o.

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. (ZIRS) svoje začetke ima u djelatnosti obrazovanja odraslih, zaštite na radu te studija zaštite na radu i zaštite od požara u sklopu Radničkog sveučilišta «Moša Pijade» već od 50-ih godina prošlog stoljeća. Pravnu osobnost stekao je 1976. godine izdvajanjem navedene djelatnosti u Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara. Tijekom dugog i uspješnog djelovanja posebno se ističe visokoškolska aktivnost na izobrazbi inženjera zaštite na radu (ukinuta 1988. godine u sklopu politike tzv. «reforme visokog školstva»), znanstveni rad na nizu projekata u sklopu jedine znanstvene jedinice u području zaštite na radu (1986. – 1993.) te pretvorba u dioničko društvo u vlasništvu zaposlenih 1994. godine. Godine 2014. društvo je preoblikovano u d.o.o.

ZIRS je tvrtka koja pruža usluge u djelatnosti zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. U cjelokupnom rasponu mogućih usluga i proizvoda u području zaštite na radu ističemo ove skupine usluga: inženjering sigurnosti (prethodna i periodička ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija uključivši i plinske instalacije; ispitivanje parametara radnog i životnog okoliša uključivši i mjerenja neionizirajućeg zračenja), konzalting poslove (procjene požarne ugroženosti, procjene rizika na radu, planove evakuacije, dokumentaciju za dobivanje vodopravne dozvole, elaborate o opremanju znakovima sigurnosti, vođenje poslova zaštite na radu za trgovačka društva itd.), obrazovanje zaposlenika (neverificirani obrazovni oblici za zanimanja kao i osposobljavanje za rad na siguran način, iz protupožarne zaštite i dr.; sve uz vlastitu stručnu literaturu), izdavaštvo (preko 200 naslova obrazovne literature, stručna literatura i zakonska regulativa, propisani obrasci i evidencije, znanstveno-stručni časopis «Sigurnost» kontinuirano od 1959. godine) te proizvodnju znakova sigurnosti (više stotina vrsta ploča i naljepnica zabrana, obveza i informacija o opasnostima na radu i šire).

Za sve poslove koji to zahtijevaju, ZIRS ima ovlaštenja državnih ili drugih nadležnih tijela.

Od 2009. godine ZIRS d.o.o. ustrojio je ZIRS laboratorij koji je akreditirala HAA za odabrana ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja, akustička ispitivanja te ispitivanja niskonaponskih el. instalacija i zaštite od munje na građevini.

Navedene poslove danas obavlja 40 zaposlenika, od kojih 32 s visokom i višom školskom spremom. U proteklim godinama ZIRS je uložio mnogo u kadrove i opremu, kako u instrumente i aparate tako i u informatizaciju (danas imovina ZIRS-a višestruko prelazi iznos temeljnog kapitala).

Koje je sve vrste poslova ZIRS obavio za kupce koje čini preko 5.000 tvrtki ne može se nabrojati. Može se reći da se najveći kupci koriste ZIRS-ovim uslugama i proizvodima iz cijelog asortimana, a među njima se veličinom ističu tvrtke kao što su INA, Pliva, Podravka, Hrvatske šume, HEP, ali i niz srednjih i manjih uspješnih tvrtki.


ZIRS učilište

Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište
Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
Osnivač ZIRS učilišta je Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., Zagreb.
ZIRS učilište je upisano u sudski registar Trgovačkog suda pod brojem MBS: 080419168.
Račun ZIRS učilišta se vodi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. u Zagrebu, IBAN: HR0224020061100074179.
Željko Sven Bukovski, ravnatelj

Ustanova za obrazovanje odraslih-ZIRS učilište osnovana je kao tvrtka - kćer 2002. godine. U njoj se izvode stručna usavršavanja i osposobljavanja, i to za preko 100 verificiranih obrazovnih programa za različita zanimanja, sve uz vlastitu stručnu literaturu. Ustanova zapošljava 20 radnika. U nastupu na tržištu ustanova je usko povezana sa svojim osnivačem ZIRS d.o.o.

Članice ZIRS GRUPE (ZIRS d.o.o. i ZIRS učilište) detaljnije su predstavljene na ovom web site-u ili kroz KATALOG i redovan periodički bilten "Obavijesti" koje dostavljamo besplatno tvrtkama u Republici Hrvatskoj.


Organizacijska shema ZIRS-a d.o.o.

Struktura ZIRS-a d.o.o.