naslovnicapovijest i organizacija

ZIRS d.o.o.

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.
Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080230965.
Račun društva se vodi kod Erste & Steiermärkische Bank d.o.o. u Zagrebu, IBAN: HR2224020061100048308.
Temeljni kapital društva iznosi 703.200 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Uprava:
Željko Sven Bukovski, predsjednik Uprave
Krešimir Telebec, direktor općih poslova
Mile Žunić, tehnički direktor, član Uprave

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. (ZIRS) svoje začetke ima u djelatnosti obrazovanja odraslih, zaštite na radu i studija zaštite na radu i zaštite od požara u sklopu Radničkog sveučilišta «Moša Pijade» već od 50-ih godina prošlog stoljeća. Pravnu osobnost stekao je 1976. godine izdvajanjem navedene djelatnosti silom propisa u Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara. Tijekom dugog i uspješnog djelovanja posebno se ističe visokoškolska aktivnost na izobrazbi inženjera zaštite na radu (ukinuta 1988. godine u sklopu politike tzv. «reforme visokog školstva»), znanstveni rad na nizu projekata u sklopu jedine znanstvene jedinice u području zaštite na radu (1986. – 1993.) te pretvorba u dioničko društvo u vlasništvu zaposlenih 1994. godine. Godine 2014. društvo je preoblikovano u d.o.o.

ZIRS je tvrtka koja pruža usluge u djelatnosti zaštite od požara i zaštite životnog okoliša te cjelokupnom rasponu mogućih usluga i proizvoda u području zaštite na radu pri čemu ističemo ove skupine usluga: inženjering sigurnosti (prethodna i periodička ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija uključivši i plinske instalacije; ispitivanje parametara radnog i životnog okoliša uključivši i mjerenja neionizirajućeg zračenja), konzalting poslove (procjene požarne ugroženosti, procjene opasnosti na radu prema vlastitoj verificiranoj SME metodi, planovi evakuacije, studije o utjecaju na okoliš, dokumentacije za dobivanje vodopravne dozvole, elaborati o opremanju znakovima sigurnosti, vođenje poslova zaštite na radu za trgovačka društva itd.), obrazovanje zaposlenika (neverificirani obrazovni oblici za zanimanja kao i osposobljavanje za rad na siguran način, iz protupožarne zaštite i dr.; sve uz vlastitu stručnu literaturu), izdavaštvo (preko 200 naslova obrazovne literature, stručna literatura i zakonska regulativa, propisani obrasci i evidencije, znanstveno-stručni časopis «Sigurnost» kontinuirano od 1959. godine) te proizvodnju znakova sigurnosti (više stotina vrsta ploča i naljepnica zabrana, obveza i informacija o opasnostima na radu i šire).

Za sve poslove, koji to zahtijevaju, ZIRS ima ovlaštenja državnih ili drugih nadležnih tijela, a kvaliteta je osigurana primjenom sustava kvalitete ISO 9001:2008 od 2003. godine, i to posebice u području ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija te mjerenja u radnom i životnom okolišu.

Zbog prihvaćanja pravne stečevine EU-a, posebice u području zaštite zdravlja i okoliša za odobrenje izvođenja mjerenja i ispitivanja potrebno je bilo ishoditi akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Od 2009. godine ZIRS d.o.o. ustrojio je ZIRS laboratorij koji je akreditirala HAA za odabrana ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja i akustička ispitivanja.

Navedene poslove danas obavlja 40 zaposlenika, od kojih 32 s visokom i višom školskom spremom. U proteklim godinama ZIRS je uložio mnogo u kadrove i opremu, kako u instrumente i aparate tako i u informatizaciju (danas imovina ZIRS-a višestruko prelazi iznos temeljnog kapitala).

Koje je sve vrste poslova ZIRS obavio za kupce koje čini preko 5.000 tvrtki ne može se nabrojati. Može se reći da se najveći kupci koriste ZIRS-ovim uslugama i proizvodima iz cijelog asortimana, a među njima se veličinom ističu tvrtke kao što su INA, Pliva, Podravka, Hrvatske šume, HEP, ali i niz srednjih i manjih uspješnih tvrtki.


ZIRS učilište

Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište
Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
Osnivač ZIRS učilišta je Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., Zagreb.
ZIRS učilište je upisano u sudski registar Trgovačkog suda pod brojem MBS: 080419168.
Račun ZIRS učilišta se vodi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. u Zagrebu, IBAN: HR0224020061100074179.
Mile Žunić, ravnatelj
Željko Sven Bukovski, predsjednik Upravnog vijeća

Ustanova za obrazovanje odraslih-ZIRS učilište osnovana je kao tvrtka - kćer 2002. godine. U njoj se izvode stručna usavršavanja i osposobljavanja, i to za preko 100 verificiranih obrazovnih programa za različita zanimanja, sve uz vlastitu stručnu literaturu. Ustanova zapošljava 20 radnika. U nastupu na tržištu ustanova je usko povezana sa svojim osnivačem ZIRS d.o.o.

Članice ZIRS GRUPE (ZIRS d.o.o. i ZIRS učilište) detaljnije su predstavljene na ovom web site-u ili kroz KATALOG i redovan periodički bilten "Obavijesti" koje dostavljamo besplatno tvrtkama u Republici Hrvatskoj.


Organizacijska shema ZIRS-a d.o.o.

Struktura ZIRS-a d.o.o.