VII. SAVJETOVANJE "ZAŠTITA NA RADU U REGIJI ALPE-JADRAN"

 
07.03.2015

   
VII. savjetovanje
"Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran"
 

Opatija, 16. i 17. travnja 2015.
Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske (MRMS) nastavlja korisnu suradnju s austrijskim partnerima u cilju izmjene iskustava sa zemljama u regiji. MRMS prihvaća pokroviteljstvo savjetovanja te kao suorganizator zajedno s ostalim suorganizatorima organizira već sedmo savjetovanje sa svrhom da ugledni stručnjaci iz Europske agencije za zaštitu na radu te Austrije, Hrvatske, Slovenije i drugih susjednih zemalja razmijene nove spoznaje i aktualna iskustva iz područja zaštite na radu i medicine rada. Suorganizatori su se složili da izvršnu organizaciju i ovaj puta povjere Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d., Zagreb i Udruzi za promicanje zaštite, Zagreb.

PLANIRAJTE SVOJ DOLAZAK !

opširnije o savjetovanju i program savjetovanjaprijavnica za rezervaciju smještaja

online prijava

Računalne metoda za izradu procjene rizika - PRORIZ

 
17.02.2015


 

ZIRS je izradio računalnu metodu za procjenu rizika PRORIZ, sukladno Pravilniku o izradi procjena rizika (N.N., br. 112 od 24.9.2014.).


opširnije

NOVI PRIRUČNIK - STRES NA RADU - UPRAVO IZAŠLO IZ TISKA

 
16.10.2014
POZIV NA RADIONICU

 "PREVENCIJA STRESA NA RADU – PROVEDBA"
 Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14.) dobili smo obvezu provođenja prevencije stresa na radu u svojim tvrtkama ili institucijama.
 Želite li saznati kako ćete pokrenuti rad na prevenciji stresa na radu i koje ćete aktivnosti poduzeti u svojoj tvrtki ili instituciji, priključite se radionici Prevencija stresa na radu – provedba.

 Program radionice, termine održavanja i ostale detalje pogledajte ovdje.

NOVO U PONUDI - OBRAZAC "ZOS"

 
02.10.2014
Stupanjem na snagu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N. br. 112/14) promijenio se i Zapisnik o ocjeni osposobljenosti za rad na siguran način.

ZIRS ga nudi svojoj ponudi - OBRAZAC ZOS

OZNAKA O OBVEZI PREUZIMANJA EE OTPADA (promjena)

 
10.09.2014
Prema članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (N.N., br. 139/14) prodavatelj je obvezan prilikom prodaje EE opreme krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu i na istaknutom mjestu na blagajni naljepnicom ili stalkom informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada, te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja.

Novo izdanje ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i ZAKONA O INSPEKTORATU RADA 2014

 
28.07.2014SKUPNA PLOČA OBVEZNIH ZNAKOVA ZA PRIVREMENA GRADILIŠTA

 
26.06.2014

    Svako gradilište zahtijeva postavljanje raznovrsnih znakova sigurnosti. ZIRS je, savjetujući se s inspekcijom rada, kreirao skupnu ploču obveznih znakova za privremena radilišta tako da su na jednom mjestu istaknuti najneophodniji znakovi sigurnosti. Skupna ploča se izrađuje u veličini 940x800 mm. Ploču možete naručiti preko našeg web dućana ili putem faks narudžbenice.  

Prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojima se označava gradilište (N.N. br. 42/14) svako gradilište na kojem se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina mora biti označena pločom koja označava gradilište.  


ČASOPIS SIGURNOST - PRETPLATA ZA 2014.g.

 
01.01.2014
 

Godina 2014. je 56. godina kontinuiranog izlaženja znanstvenog časopisa Sigurnost - časopisa za sigurnost u radnoj i životnoj okolini.

Pozivamo vas na pretplatu, ako još niste pretplatnik, a sve dosadašnje pretplatnike pozivamo da obnove pretplatu i pošalju nam izmjene podataka ako je došlo do promjena.

Sve o časopisu pročitajte ovdje.
Obvezna zamjena plakata za uzbunjivanje

 
02.09.2013
 
Uredbom o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (N.N., br. 13/06. i 49/06.) propisani su znakovi za uzbunjivanje stanovništva, vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koji se emitiraju putem sirena, izdavanje priopćenja za stanovništvo i način upoznavanja stanovništva sa znakovima za uzbunjivanje. Državna uprava za zaštitu i spašavanje isključivo je ovlaštena za autorsku izradu i distribuciju obvezatnog jedinstvenog plakata te je na natječaju distribuciju povjerila Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz Zagreba. Dopušteno je isticanje isključivo autorski zaštićenog plakata nabavljenog kod ovlaštenog distributera Državne uprave (članak 6. Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje - N.N., br. 13/06.). Zbog promjene brojeva hitnih službi - sukladno Planu numeriranja (N.N., br. 154/09. i 41/12.) Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) propisala je novi izmijenjen sadržaj plakata sa znakovima za uzbunjivanje.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove, stambene zgrade, prometni terminali, športske dvorane i stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, trgovačka društva i slično, dužni su nabaviti navedene plakate te ih istaknuti na vidljivim mjestima. Turistička mjesta, prometni terminali, hoteli i autokampovi osim na hrvatskom dužni su istaknuti plakate i na engleskom jeziku i eventualno talijanskom. Da bi plakati služili svrsi (omogućili građanima brzo obavješćivanje odgovarajućih službi), obvezno se postojeći plakati moraju zamijeniti.POGONSKI DNEVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE ILI POSTROJENJA

 
07.12.2012
  Više o Pogonskom dnevniku el. instalacija i postrojenja možete pročitati ovdje.

NOVO! NOVO! NOVO!

 
03.02.2012

ZIPRO - internetska aplikacija zbirke propisa

Zbirku propisa CD-PZ izdavali smo zadnjih deset godina u nizu dopunjenih verzija. Ove godine smo odlučili promijeniti pristup i umjesto dosadašnje zbirke propisa CD-PZ ponuditi vam zbirku propisa i prateće izmjene internetskom aplikacijom zbirke ZIPRO.

Više o novom načinu ponude zbirke propisa, kako se nastaviti koristiti zbirkom kao već postojeći korisnik, kako postati novi korisnik, o cijenama i slično POGLEDAJTE ako ste novi korisnik ovdje, a ako ste stari korisnik ovdje.

NOVA PLOČA - POSTUPAK HIGIJENSKOG PRANJA RUKU

 
10.12.2011
  Svaka osoba koja radi s hranom mora održavati visoki stupanj osobne higijene i uredan vanjski izgled bez obzira u kojoj fazi procesa proizvodnje i distribucije hrane sudjeluje (prehrambena industrija, skladištenje, transport, trgovina, ugostiteljstvo itd.) kako bi se očuvala njezina zdravstvena ispravnost.

U ZIRS-u je stoga kreirana nova ploča: INFO-71 POSTUPAK HIGIJENSKOG PRANJA RUKU  kako bi sve osobe koje rade s hranom mogle primijeniti pravilan postupak u svrhu smanjenja ili eliminiranja rizika od moguće opasnosti. 

Novo u ponudi znakova sigurnosti

 
12.05.2011
Oznake sukladnosti "C" i "CE"

    

ADR 2011 - Nove listice

   

Novo! PRIPREMNI TEČAJEVI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA namijenjeni radnicima koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima

 
07.10.2010
Počinju 22.10.2010.

Rukovanje energetskim postrojenjima dopušteno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za to postrojenje.

Pripremni tečajevi za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja:
- ložač centralnog grijanja
- rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije
- strojar crpne stanice
- rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
- strojar kompresorske stanice
- rukovatelj posudama tehničkih plinova
- strojar kotla
- ložač-rukovatelj kotlom
- strojar kotlovkog postrojenja
- rukovatelj industrijske peći

Više o tečajevima pogledajte na stranici Obrazovanje odraslih.

Akreditacija za ispitivanja emisija onečišćujućih u zrak iz stacionarnih izvora

 
01.02.2010Od 1. siječnja 2010. godine mjerenje emisija u zrak imaju pravo obavljati samo one pravne osobe koje su akreditirane i imaju rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iz 2010. godine.


Sa zadovoljstvom vas možemo obavijestiti da ZIRS laboratorij ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za odabrana ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija. Slijedom toga Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nam je izdalo dozvolu za obavljanje praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora, pa nam se slobodno obratite.

 
05.05.2009

ZAŠTITA NA RADU U TVRTKAMA

 
18.04.2009
ZAŠTITA NA RADU U TVRTKAMA Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (zakonskoj legislativi), svaka tvrtka/ustanova, nadalje pravna osoba, mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu. Način obavljanja tih poslova ovisi o broju radnika zaposlenih u pravnoj osobi te stupnju opasnosti utvrđenog procjenom opasnosti. Sukladno zakonskoj legislativi ZIRS omogućuje pravnim osobama ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu. Pri tome pravnoj osobi i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, tj. izvješćuje o legislativnim promjenama, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uvjeti i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.

Radovi

 
15.03.2007
U tijeku su radovi na poboljšanju ZIRS-ove internetske stranice. Sve sugestije, prijedloge i želje pošaljite ovdje..