naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeobnova znanja za sigurnosnog savjetnika za adr i rid - zagreb

Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika za ADR i RID - Zagreb

Opis programa

Pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz  opasnih tvari cestom ili željeznicom (pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje opasnih tvari) dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. Ova obveza definirana je i Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) te Pravilnikom o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID).
Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće uvjerenje o stručnoj osposobljenosti. ZIRS učilište ovlašteno je za stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika od nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (rješenje od 31.7.2009., klasa: UP/I-340-01/09-08/4, ur. broj: 530-07-09-01).


Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. N., br. 79/07.) te Pravilniku o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika (N.N., br. 135/08.) propisano je da se uvjerenje za sigurnosnog savjetnika u prijevozu opasnih tvari izdaje s rokom valjanosti od pet godina.

Ako savjetnik zadovolji na ispitu tijekom godine koja prethodi roku valjanosti prethodnog uvjerenja, valjanost uvjerenja koje se izdaje počinje s danom prestanka valjanosti prethodnog uvjerenja.

Kako se radi o obnovi osposobljenosti, u mogućnosti ste svojevoljno odabrati način pohađanja seminara s obzirom na vaš stupanj pripremljenosti i praktičnog bavljenja ADR/RID-om u prošlom razdoblju.

S obzirom na navedeno, možete:

  1. pohađati sva predavanja s početnim tečajem (četiri dana),
  2. pohađati željena predavanja s početnim tečajem (prema programu),
  3. pohađati vježbu pripreme ispita (neposredno prije ispita),
  4. samo doći na ispit. 

Napominjemo da je cijena obnove osposobljavanja (3500,00 kn + PDV po polazniku) ista, bez obzira na odabrani  način pripreme.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

 

Cijena
3500,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875