Gerontodomaćin

Opis programa

Osposobljavanje za poslove gerontodomaćina namijenjeno je osobama koje će raditi na poslovima pomoći starijim osobama u njihovom domu.

Program omogućuje stjecanje novih znanja i vještina te povećava konkurentnost na tržištu rada.

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina mogu se upisati osobe sa završenom osnovnom školom, navršenih 18 godina i liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina.

Kompetencije koje će polaznici steći završetkom programa:

  • prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe,
  • prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku,
  • koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta,
  • prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva,
  • komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama,
  • primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teoretski dio programa u trajanju od 64 sata i vježbe od 14 sati izvode se u učionici ustanove. U konzultativno-instruktivnoj nastavi broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broj sati. Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 81 sata obavlja se kod poslodavca s kojim ZIRS učilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Na kraju osposobljavanja obavlja se provjera teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Cijena osposobljavanja je prema upitu.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb prema dogovoru.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Cijena
Na upit
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875