naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjerukovatelj/ica građevinskim strojevima

Rukovatelj/ica građevinskim strojevima

Opis programa

RUKOVATELJ  DOZEROM, BAGEROM, UTOVARIVAČEM, GREDEROM, SKREPEROM, DEMPEROM, VALJKOM, VIBRACIJSKIM NABIJAČEM, KOMPRESOROM, CRPKOM ZA BETON I MIKSEROM, BETONAROM, ASFALTNOM BAZOM, FINIŠEROM,  KOPAČEM-UTOVARIVAČEM, STROJEM ZA POVLAČENJE CRTA, STROJEM ZA STRUGANJE ASFALTA I BETONA, STROJEM ZA IZRADU I POSTAVLJANJE BETONSKIH ELEMENATA,  STROJEVIMA ZA SEPARACIJU ŠLJUNKA, STROJEVIMA ZA DROBLJENJE I PRERADU KAMENA, STROJEM ZA REZANJE ASFALTA, BETONA I DRUGIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, STROJEVIMA ZA OTKOP I PRERADU KAMENA, STROJEVIMA ZA IZRADU ARMIRANO-CEMENTNIH GLAZURA, MOTORNOM BUŠILICOM, KOMPRESOROM

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih građevinskih strojeva, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Ove programe osposobljavanja izvodi ZIRS učilište  Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 800,00 kn po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava održava se u tvrtkama.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti
preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.


Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
800,00 kn po polazniku
Termini
13.7.2020. - 17.7.2020.