naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeprodavač ukapljenog naftnog plina

Prodavač ukapljenog naftnog plina

Opis programa
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 7. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N., br. 93/98., 116/07. i 141/08.), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) i Zakona o trgovini  (N.N., br. 87/08., 96/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.).

Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom, koje rade ili će raditi na poslovima prodaje ukapljenog naftnog plina.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe.

Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 800,00 kn po polazniku. U cijenu je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.


Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.


Cijena
800,00 kn po polazniku
Termini
1.6.2020. - 1.6.2020.