naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeelektričar za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija na radilištima

Električar za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija na radilištima

Opis programa
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 10. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.). Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom elektrosmjera koje rade ili će raditi na poslovima izgradnje, održavanja i ispitivanja privremenih električnih instalacija na građevinskim i drugim gradilištima, odnosno raznim privremenim radilištima.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave, 5 sati praktične nastave na poligonu, 65 sati praktičnog rada na održavanju i 30 sati na pregledima i ispitivanjima ispravnosti privremenih električnih instalacija.

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 2.000,00 kn po polazniku  u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.


Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
2000,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875