naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjerukovatelj uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova

Rukovatelj uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova

Opis programa
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 7. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.).

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje rukuju uređajima na navedenim postrojenjima (spremnicima ili posudama, instalacijama ili uređajima za proizvodnju i prijenos zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova: aceton, butanol, diklormetan, etanol, izopropanol, ksilen, metanol, toulen, acetilen i sl., sustavima za upravljanje i nadziranje sigurnog rada tehnološkog procesa i sl.).

Osobe koje pristupe navedenom osposobljavanju moraju imati najmanje 18 godina i završenu osnovnu školu.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih  na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe.

Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na provjeri dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 1.500,00 kn po polazniku. U cijenu je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb s početkom prvog dana u 15 sati.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.


Cijena
1500,00 kn po polazniku
Termini
1.6.2020. - 1.6.2020.