naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjestjecanje osnovnih andragoških znanja

Stjecanje osnovnih andragoških znanja

Opis programa
Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.). Svaki stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke, ako obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način, mora imati osnovna andragoška znanja.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na osnovi ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 24 sata, od čega je 16 sati predavanja (s radionicom) i 8 sati praktičnog rada.

Nakon odslušanog osposobljavanja u roku od 7 dana predaje se praktičan rad, a nakon 15 dana održava se provjera znanja.

Polaznici koji zadovolje na provjeri dobivaju uvjerenje o stečenim andragoškim znanjima. U troškove osposobljavanja uključena je i nastavna dokumentacija.

Predavanja se održavaju u prostorijama ZIRS učilišta i  traju prvi dan od 9 do 13 sati, a drugi dan od 9 do 17 sati.

Cijena za polaznike seminara iznosi 1.200,00 kn po polazniku u što je uključena i obrazovna dokumentacija.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
1200,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875