naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjerukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase

Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase

Opis programa
RUKOVATELJ VERTIKALNIM GATEROM, HORIZONTALNIM GATEROM, TRUPČAROM, RASTRUŽNOM PILOM, PILANSKOM TRAČNOM PILOM, KRUŽNOM PILOM-CIRKULAROM, AUTOMATSKOM KRUŽNOM PILOM, POVLAČNOM PILOM-KLATNOM, KLATNOM PILOM-PODSTOLNOM 

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje rukuju ili će rukovati pojedinim od navedenih strojeva s povećanim opasnostima (članak 3., točka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada; N.N., br. 5/84.) i obvezna su za svakog rukovatelja kružnom i drugim mehaniziranim pilama, za sve radnike u pilanama, stolarskim radionicama i za druga radna mjesta na kojima se obavlja strojna obrada drva.

Polaznici moraju imati najmanje završenu osnovnu školu i 18 godina života.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (120 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 800,00 kn po polazniku u što je uključena i obrazovna dokumentacija.

Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se obavlja na poligonu tvrtke.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
800,00 kn po polazniku
Termini
13.7.2020. - 17.7.2020.