naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeprodavač naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Prodavač naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Opis programa
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 7. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N., br. 93/98., 116/07. i 141/08.), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) i Zakona o trgovini (N.N., br. 87/08., 96/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.).
 
Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom, koje rade ili će raditi na poslovima prodaje naftnih derivata i/ili ukapljenog naftnog plina.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe.

Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 1.200,00 kn po polazniku. U cijenu je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.


Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
1200,00 kn po polazniku
Termini
1.6.2020. - 1.6.2020.