Cestar, Cestar-ophodar

Opis programa
Osposobljavanje se provodi na temelju Pravilnika o ophodnji javnih cesta (N.N., br. 75/14.) i Zakona o obrazovanju odraslih (N.N., br. 17/07., 107/07. i 24/10.).

Sustav osposobljavanja za poslove ophodara namijenjen je osposobljavanju zaposlenih osoba koje rade ili će raditi na poslovima cestara ili cestara-ophodara.

Ovaj program osposobljavanja izvodi  ZIRS učilište  Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Sudionici osposobljavanja moraju imati završenu najmanje osnovnu školu i navršenih 18 godina.
Oblik osposobljavanja je seminarski, sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 nastavnih sati, od kojih 120 sati polaznik pohađa na praktičnom radu.
Teoretski dio nastave u trajanju od 40 sati izvodi se u obliku teoretskih predavanja i konzultativno-instruktivne nastave.

Osobe koje uspješno završe provjeru stručne osposobljenosti i time dokažu da imaju odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova cestara ili cestara-ophodara dobivaju odgovarajuće
uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Troškovi teoretskog osposobljavanja iznose 1.000,00 kn po polazniku. U cijenu je uračunata i kompletna nastavna dokumentacija.

Termini
osposobljavanja dogovaraju se prema potrebama korisnika.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS
učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS
učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.

Ove programe osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.


 

Cijena
1000,00 kn po polazniku
Termini
8.6.2020. - 8.6.2020.