naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeosposobljavanje sigurnosnog savjetnika za adr i rid

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

Opis programa
Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. N., br. 79/07.) pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom (odnosno s tim prijevozom povezano postupanje s opasnim tvarima - pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje), dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.

Ova obveza definirana je i Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) te Pravilnikom o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID).

Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće uvjerenje o stručnoj osposobljenosti.

ZIRS učilište ovlašteno je za stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika od nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (rješenje od 31.7.2009., klasa: UP/I-340-01/09-08/4, ur. broj: 530-07-09-01). 

Poslovi sigurnosnog savjetnika su prvenstveno:
  • praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
  • nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u tvrtki prijevoznika,
  • savjetovanje uprave i zaposlenika,
  • nadgledanje, praćenje i evidentiranje stručne izobrazbe zaposlenih,
  • provođenje odgovarajućih mjera zbog sprečavanja težih kršenja propisa i nesreća,
  • donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
  • sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

Za neprovođenje odredbi Zakona o prijevozu opasnih tvari (N. N., br. 79/07.) koje se odnose na sigurnosnog savjetnika propisane su kazne od 5.000,00 do 500.000,00 kn.

Uvjet za uključivanje u program osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika je 21 godina starosti polaznika. Preporučamo da zbog opsežnosti i zahtjeva programa polaznik ima minimalno srednju školsku izobrazbu.
Nakon završenog osposobljavanja kandidati pristupaju obveznom testiranju, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju kvalifikaciju:
SIGURNOSNI SAVJETNIK/SAVJETNICA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti važeće je 5 godina kada se mora obnoviti.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb s početkom prvog dana u 9 sati.

Cijena osposobljavanja određena je odlukom nadležnog ministarstva (N.N., br. 97/09.) te iznosi 7.000,00 kn. Moguće plaćanje u 2 rate. U cijenu su uključeni radni materijali: Zakon o prijevozu opasnih tvari, Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu, Priručnik za vozače koji prevoze opasne tvari. Osim toga, polaznici će dobiti ručak u dane cjelodnevne nastave.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

Za dodatne informacije možete se javiti u ZIRS učilište na telefon 01 / 611 98 75, odnosno e-mailom na obrazovanje@zirs.hr.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
7000,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875