naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjeperiodička izobrazba vozača  za prijevoz tereta i putnika - kod 95

Periodička izobrazba vozača  za prijevoz tereta i putnika - KOD 95

Opis programa

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (N.N., br. 41/18.) i Uredbi (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta, vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u pravnim osobama ili obrtima s poslovnim nastanom u državi članici ili za njih rade i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičnu izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

  • vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovrijedna i
  • vozačka dozvola kategorije D1, D1E, D ili DE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovrijedna.

Vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u pravnim osobama ili obrtima s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili za njih rade, a koji su stekli početnu kvalifikaciju i periodičnu izobrazbu te koji upravljaju vozilima za koja su potrebne navedene vozačke dozvole kategorija obvezno se upisuju u Registar profesionalnih vozača.

Domaći prijevoznik ili prijevoznik Europske unije ne smije dopustiti da njegovim vozilom upravlja vozač koji nije stručno osposobljen u skladu s pravnim odredbama.

Dokaz o periodičkoj izobrazbi je KÔD 95, oznaka u vozačkoj dozvoli koja se obnavlja svakih 5 godina.

Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ZIRS učilište izvodi program periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 35 sati.

Polaznicima izobrazbe ZIRS učilište izdaje svjedodžbu o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.

Mjesto održavanja izobrazbe je u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb ili prema dogovoru.

Pismene prijave za kandidate (ime prezime, OIB, kategoriju za koju se osposobljava, broj vozačke dozvole) koji će polaziti izobrazbu potrebno je dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Cijena izobrazbe, na temelju propisa, iznosi 1.500,00 kn
Cijena
1500,00 kn po polazniku
Termini
8.6.2020. - 9.6.2020.