naslovnicaobrazovanje odraslihosposobljavanjerukovanje eksplozivnim tvarima

Rukovanje eksplozivnim tvarima

Opis programa
Prema Zakonu o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja (N.N., br. 70/17.), rukovati eksplozivnim tvarima može osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.

Eksplozivima se smatraju gospodarski eksplozivi, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, pirotehnička sredstva, streljivo, baruti, proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima i sirovine eksplozivnih svojstava koje služe za proizvodnju eksplozivnih tvari.

Posebno ističemo da se ova obveza odnosi naročito na rukovanje eksplozivima (priprema) pri miniranju, prodaji i skladištenju, transportu, proizvodnji i primjeni pirotehničkih sredstava, izvođenju glasnog pucnja i sl.

Zakonodavac je predvidio značajne kazne (40.000,00 do 100.000,00 kn) za neispunjenje ove obveze, a nadzor obavlja MUP RH.

ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih ovlašteno je za osposobljavanje osoba koje rukuju eksplozivnim tvarima od Ministarstva unutarnjih poslova (rješenje od 29.7.2009., broj: 511-01-209-UP/I-3401/7-09-2/5) te izvodi ove programe:
- obvezni osnovni program

(1) Rukovanje eksplozivnim tvarima u maloprodaji u prodavaonicama oružja i streljiva i/ili osposobljavanje odgovorne osobe u pravnoj osobi ili obrtnika za izvođenje glasnog pucnja.

- dodatni specijalistički program:
(2) Rukovanje pirotehničkim sredstvima za izvođače vatrometa i specijalnih pirotehničkih efekata.
(3) Rukovanje pirotehničkim sredstvima za tehničku namjenu - rakete za obranu od tuče.
(4) Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri uništavanju istih.
(5) Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri održavanju, transportu i skladištenju istih.
(6) Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri proizvodnji eksplozivnih tvari i zbrinjavanju eksplozivnog otpada.
(7) Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu.

Svi obveznici navedenog osposobljavanja moraju uspješno svladati osnovni tečaj (ad.1), a poneki, prema vrsti posla, i koji od dodatnih programa (ad. 2 do 7).

Cijena osposobljavanja za obvezni osnovni program (ad. 1) iznosi 600,00 kn, a za svaki specijalistički program (ad. 2 do 7) po 300,00 kn.

Uvjeti za uključivanje polaznika u stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima su: navršenih 18 godina, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i dokaz o završenoj stručnoj spremi (minimalno osnovna škola).

Nakon teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidati pristupaju pismenoj i usmenoj provjeri znanja, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju uvjerenje o položenom ispitu za odgovarajuće programe.

Osposobljavanje se održava u prostoru ZIRS učilišta u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68.

Moguće je izvođenje programa osposobljavanja i izvan Zagreba, prema potrebi i dogovoru.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
600,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875