naslovnicaobrazovanje odraslihseminariosposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para u zatvorenim i skučenim prostorima

Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para u zatvorenim i skučenim prostorima

Opis programa
Osposobljavanje se provodi na temelju Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 48/08.), te čl. 2. i. 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., br. 28/11. i 16/14.), a izvodi se prema OSHA standardu (Occupational Safety and Health Administration - Agencija za sigurnost i zdravlje na radu. https://www.osha.gov/about.html).

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog osposobljavanja. Teme teoretskog dijela osposobljavanja su rizici i prevencija kod rada i ulaza u zatvoreni ili skučeni prostor (opasnost od plinova, praćenje koncentracije plinova, nedostatak kisika, itd.), odgovarajuća oprema za rad (oprema za utvrđivanje prisutnosti plinova i para, oprema za rad i evakuaciju u zatvorenim i skučenim prostorima), izrada procjene rizika za konkretno mjesto rada, plan evakuacije i priprema evakuacije prema planu. Utvrđivanje prisutnosti plinova i para obavlja se odgovarajućom opremom za utvrđivanje prisutnosti plinova za čije rukovanje radnici moraju biti osposobljeni. Praktični dio osposobljavanja obuhvaća demonstraciju opreme za rad u skučenom prostoru, upotrebu, pregled i provjeru funkcionalnosti opreme.
rukovanja uređaje

Polaznici koji zadovolje na provjeri znanja i praktičnom dijelu  dobivaju potvrdu i iskaznicu o osposobljenosti. 

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS-a s početkom u 8,30 sati i traje 8 školskim sati.

Troškovi osposobljavanja iznose 950,00 kn  + PDV.

Preporuka:
Prethodno je preporučljivo osposobiti se za rad na visini.

Termini se dogovaraju prema potrebama korisnika.

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u prostorima naručitelja prema dogovoru.

Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.
Cijena
800,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875