naslovnicaobrazovanje odraslihseminariseminar za osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Seminar za osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Opis programa

Osposobljavanje se provodi na osnovi čl. 71. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) za radnike koji su izabrani za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a izvodi se prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.). 

Osposobljavanje u trajanju 7 školskih sati obuhvaća osnovne pojmove iz zaštite na radu; procjenu rizika; osposobljavanje iz zaštite na radu; obveze i prava poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu; poslove zaštite na radu; posebne propise ovisno o djelatnosti poslodavca; posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca.

Nastava se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Polaznicima seminara izdaje se zapisnik o provjeri osposobljenosti i certifikat nakon završetka seminara.


Napomena
: Ovlaštenici, koji neposredno rukovode radnicima i sudjeluju u njihovom osposobljavanju, da bi bili potpuno osposobljeni prema propisu moraju se u skladu sa sustavom i programom osposobljavanja za rad na siguran način u tvrtki osposobiti i za rad na siguran način za sve poslove radnika čijim radom rukovode.

Troškovi osposobljavanja iznose 500,00 kn po polazniku + PDV u što je uključena i obrazovna dokumentacija, poseban priručnik u izdanju ZIRS-a.

Početak seminara je prvog dana u 15 sati u prostorijama ZIRS-a.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.


Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru.


Obrazac prijavnice za prijavu putem faksa 01/611-98-12 možete preuzeti ovdje.

Cijena
500,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875