naslovnicaobrazovanje odraslihseminariosposobljavanje radnika za rad na visini prema osha* standardu

Osposobljavanje radnika za rad na visini prema OSHA* standardu

Opis programa
 

ZIRS osposobljava radnike za obavljanje radova na gradilištu gdje prema procjeni rizika postoji opasnost od pada s visine ili pada u dubinu.

Namijenjeno je radnicima na gradilištima tijekom izgradnje, eksploatacije, remonta postrojenja kao i prilikom gradnje javnih objekata i obvezno je za radnike prilikom ulaska i obavljanja radova na gradilištima u Hrvatskoj.

 

Teme osposobljavanja:

 • prevencija kod rada na visini, tj. sprečavanje pada s visine ili u dubinu
 • izrada procjene rizika za konkretno mjesto rada
 • priprema evakuacije prema planu.

 

Način osposobljavanja:

 • teoretski dio: upotreba sigurnosnih pojaseva, uprtača, karabinera, užadi, falštopera, sidrišnih točaka, procjena rizika za mjesto rada i plan evakuacije
 • praktični dio: demonstracija opreme za rad na visini, upotreba, pregled i provjera funkcionalnosti
 • pismeni ispit odmah po završetku
 • trajanje 8 sati
 • skripta na trajno korištenje
 • ZIRS-ova potvrda o osposobljenosti koja vrijedi tri godine.

 

Lokacija i početak osposobljavanja:

 • u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68 s početkom u 8:30 sati
 • broj polaznika ograničen je na 16 mjesta
 • za veći broj polaznika osposobljavanje je moguće organizirati u izvanrednom terminu i u prostorima naručitelja.

 

Preporuka:

Ovo osposobljavanje može prethoditi osposobljavanju za rad na hidrauličnim samopokretnim platformama i za  rad  u skučenom prostoru.

 

*OSHA (Occupational Safety and Health Administration), Agencija za sigurnost i zdravlje na radu.

https://www.osha.gov/Region7/fallprotection/fall_protection_info.html

https://oshwiki.eu/wiki/Working_at_height

 

Cijena osposobljavanja je 950,00 kn + PDV po polazniku.

 

 

Cijena
950,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875