naslovnicaobrazovanje odraslihseminariosposobljavanje radnika za rad na hidrauličnim samopokretnim platformama prema osha* standardu

Osposobljavanje radnika za rad na hidrauličnim samopokretnim platformama prema OSHA* standardu

Opis programa

ZIRS osposobljava radnike za rad na hidrauličnim samopokretnim platformama ili pokretnim binama gdje prema procjeni rizika postoji opasnost od pada s visine.

Osposobljavanje je namijenjeno radnicima na gradilištima tijekom izgradnje, eksploatacije, remonta postrojenja kao i prilikom gradnje javnih objekata i obvezan je za radno osoblje prilikom ulaska i obavljanja radova na gradilištima u Hrvatskoj.

Teme osposobljavanja:

 • prevencija kod rada na visini, tj. sprečavanje pada s platforme
 • izrada procjene rizika za konkretno mjesto rada
 • priprema evakuacije prema planu.

 Način osposobljavanja:

 • teoretski dio: vrste strojeva i upravljanje istim, opasnosti i rad na siguran način (prezentacije, videosnimke i odgovarajuća oprema za rad na hidrauličnim pokretnim platformama), procjena rizika za mjesto rada i plan evakuacije
 • praktični dio: demonstracija opreme, upotreba, pregled i provjera funkcionalnosti, praktična vožnja i upotreba na visini
 • praktično na opremi RIWAL-a na strojnom parku u Dugom Selu
 • pismeni ispit odmah po završetku
 • trajanje 8 sati
 • skripta na trajno korištenje
 • ZIRS-ova potvrda o osposobljenosti koja  vrijedi tri godine.

  Lokacija i početak osposobljavanja:

 • u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68 s početkom u 8:30 sati te na strojnom parku
 • broj polaznika ograničen je na 12 mjesta
 • za veći broj polaznika osposobljavanje je moguće organizirati u izvanrednom terminu i u prostorima naručitelja.

  Preporuka:

  Prethodno je  preporučljivo osposobiti se za rad na visini.

 

  * OSHA (Occupational Safety and Health Administration), Agencija za sigurnost i zdravlje na radu.

   https://oshwiki.eu/wiki/Lifting_operations_and_lifting_equipment 


  Cijena osposobljavanja je 950,00 kn + PDV po polazniku.

 

Cijena
950,00 kn po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875