naslovnicaobrazovanje odraslihseminarielektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-onto)

Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Opis programa

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N., br. 94/13. i 73/17.), a u sklopu Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom (ISGO), uspostavila „Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)“. U skladu sa člankom 45. Zakona propisano je da su osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužne voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika (obrazac ONTO, obrazac ONTO P) i pratećih listova (obrazac PL O) za pojedinu vrstu otpada.


Cilj e-ONTO sustava je objedinjavanje podataka iz ONTO i ONTO-P obrazaca i pratećih listova na jednom mjestu i uvid u status/stanje/tijek otpada u realnom vremenu te dostupnost sustava za svakodnevno unošenje podataka putem mrežne aplikacije.


Aplikacija e-ONTO naročito je korisna za sve osobe koje su ishodovale dozvolu za gospodarenje otpadom, trgovce otpadom, osobe upisane u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelje javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, a prema vlastitim potrebama mogu ju koristiti i svi proizvođači otpada.


Osposobljavanje se održava u prostorima ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68.

Troškovi osposobljavanja iznose 130,00 € i PDV po polazniku.

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru.


Cijena
130,00 eur po polazniku
Termini
Za informacije o terminu nazovite 01/6119875