naslovnicaprometni znakovib – znakovi izričitih naredbizabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo

Zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
kn/kom
Količina
B-1140A-lim+RFNa upit    
B-1160A-lim+RFNa upit    
B-1190A-lim+RFNa upit    

Prema članku 26. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N., br. 33/05.) promjer kruga znaka izričitih naredbi iznosi:


1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika 7,0 m i više90 cm;

2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;

3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 40 cm;

4) kad se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm;

5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.

 

* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.