naslovnicapublikacijepriručniciosnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

OSNOVE PRAVA I ZAKONODAVSTVO ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Marinko Đ. Učur
Cvetan Kovač
Ana Šijaković
Ivana Krišto

recenzija:
Vitomir Begović
Goran Beroš

format B5
480 stranica
oznaka za narudžbu: OP-ZZZ

Autori knjige na pregledan, opsežan i strukturiran način prikazuju složenu građu koja obuhvaća osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a koju su autori inovativno obradili i prikazali, što će omogućiti širokom krugu čitatelja pristupačan i zanimljiv uvid u pojedine dijelove sadržaja.

 

Dodana vrijednost i posebnost knjige su i praktični ogledni primjeri autonomnih akata poslodavaca, kao i inovativni prilozi s kodovima za brzi pristup - QR kodovima, kao poveznica s međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvom u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

 

Ova knjiga pruža važne informacije u vezi sa zakonskim zahtjevima i odgovornostima za usklađenost s provedbom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

 

Cijena: 30,00 eur (bez PDV-a)