EVAKUACIJA

Rade Pehar

recenzenti: Vladimir Janeš
Zdravko Muratti

format B5
159 stranica
68 slika
21 tablica
ISBN 978-953-6412-88-4

oznaka za narudžbu: EVA
Priručnik "EVAKUACIJA" sastoji se od (1) vodiča za izradu plana za evakuaciju i spašavanje i (2) podloga za edukaciju i provedbu evakuacije i spašavanja. Namjena priručnika je pružiti odgovarajuću stručnu pomoć stručnjacima koji provode odredbe Zakona o zaštiti na radu te dati osnovne smjernice za reguliranje evakuacije i spašavanja u tvrtkama.

Priručnik će pridonijeti organizaciji, normativnom uređenju i provedbi evakuacije i spašavanja u tvrtkama. Prvi dio sadrži propise koji uređuju putove i izlaze za evakuaciju, izračun potrebnog vremena, izradu plana, izbor osoba, formiranje ekipe i postrojbe, ulogu voditelja evakuacije i spašavanja i samo vođenje akcije, izradu izviješća o provedenoj akciji i izradu protokola za krizna stanja, dok drugi dio opisuje iznenadne događaje (požar, eksplozija, ispuštanje opasnih tvari iznad dopuštenih koncentracija, potresi, poplave itd.), načine evakuacije, prvu pomoć unesrećenima i spašavanje.

NOVO !!!! U PRODAJI !!!!


Cijena: 250.00 kn (bez PDV-a)