naslovnicapublikacijekontrolne knjigepogonski dnevnik električne instalacije ili postrojenja

POGONSKI DNEVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE ILI POSTROJENJA

format A4
128 stranica

oznaka za narudžbu: PD-EL
U kolovozu 2012. godine u N. N., br. 88 izašao je Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom koji u čl. 29. navodi da električna instalacija i postrojenje moraju imati tehničku dokumentaciju, propisanu ovim pravilnikom, koja mora biti dostupna. Dalje stoji da je poslodavac dužan u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača opreme, te temeljem potreba i iskustva, odrediti veličine i podatke koji se moraju pratiti i upisivati.
U stavku (2) istog članka propisano je da podaci i veličine koji se prate tijekom rada instalacije i postrojenja ovise o složenosti i značenju postrojenja, te da  svaka električna instalacija ili postrojenje mora imati POGONSKI DNEVNIK u koji se obvezno upisuje sljedeće: 1. svi kvarovi; 2. zamjene uređaja; 3. obavljena ispitivanja; 4. mjerenja; 5. radovi na održavanju.
Osim navedenog pravilnika, temelj za izradu Pogonskog dnevnika električne instalacije i postrojenja su još dva pravilnika: Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (N. N., br. 105/2010.), Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N. N., br. 5/2010.).
ZIRS je izdao POGONSKI DNEVNIK  ELEKTRIČNE INSTALACIJE ILI POSTROJENJA sukladno obvezi iz čl. 29. Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, ali je složen tako da uvažava i zadovoljava potrebe i ostala dva citirana pravilnika te možemo reći da ima primjenu „od kafića do elektrane“.
U sklopu knjige su tiskani i izvodi iz triju navedenih pravilnika koji se odnose na održavanje, popravke, preglede, ispitivanja i mjerenja, te ocjenu ispravnosti i stručne osobe koje navedene radnje izvode.
U knjizi su kratke upute sa sadržajem za popunjavanje i izvodi navedenih pravilnika koji su vodilja što i gdje pregledavati i mjeriti. Knjiga će, nadamo se, biti od pomoći i inspekcijskim službama (inspekcija rada, inspekcija zaštite od požara, elektroenergetska inspekcija), jer će na jednom mjestu biti svi podaci od projektne dokumentacije, potvrde na projektnu dokumentaciju, primijenjene norme, građevna dozvola, atesti proizvođača sustava i uporabna dozvola.
Uz ove podatke pratit će se pravodobnost održavanja električnih instalacija i postrojenja, periodika pregleda, ispitivanja i mjerenja, eventualne primjedbe te izvedeni zahvati na otklonima uočenih nedostataka ili neki drugi zahvati koje je trebalo izvesti. Uz to, vidjet će se tko je zadužen za održavanje, tko je obavio preglede, ispitivanja i mjerenja.
Po obimu predviđeno je da se u knjigu mogu unositi svi podaci o održavanju, popravcima, periodici pregleda, ispitivanja i mjerenja u ciklusima, i to tijekom 10 do 50 i više godina ovisno o složenosti električnog postrojenja i instalacije.

U časopisu "Sigurnost" je izašao članak o Pogonskom dnevniku koji možete pročitati ovdje.
Cijena: 17,30 eur (bez PDV-a)