naslovnicapublikacijepropisizakon o zaštiti na radu (2014) i zakon o inspektoratu rada

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (2014) i ZAKON O INSPEKTORATU RADA

format 12x16,5
149 stranica
ISBN 978-953-7722-30-2
oznaka za narudžbu ZP-1
Zakon o zaštiti na radu objavljen je u N.N., br. 71 od 11. lipnja 2014. godine. Zakon sadrži novine koje dijelom smanjuju obveze poslodavca, a dijelom ih povećavaju. Trebat će vremena i truda da se u cijelosti primjeni i zato ga valja imati pri ruci, u džepnom izdanju.

Zakon o Inspektoratu rada, objavljen je u N.N., br. 19  od 12. veljače 2014. godine, interesantan je jer se odnosi na inspekciju rada koja je opet u sastavu Ministarstva rada i mirovinskog sustava i koji je usvojio u svoj rad preventivne mjere i nadzor, tj. više nije obvezan u svim prigodama pokrenuti kaznene sankcije. Što i kako vas očekuje, ponajbolje ćete vidjeti u ovom džepnom izdanju, uvijek vam pri ruci.
Cijena: 30,00 kn (bez PDV-a)