naslovnicapublikacijepropisizakon o zaštiti na radu i zakon o državnom inspektoratu

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU i ZAKON O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

format 12x16,5
287 stranica
ISBN 978-385-7722-59-3
oznaka za narudžbu ZP-1
Zakon o zaštiti na radu objavljen je u N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18. Na 9. sjednici Hrvatskog sabora 12.10.2018. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je stupio na snagu 1.11.2018. Zakon sadrži novine koje dijelom smanjuju obveze poslodavca, a dijelom ih povećavaju.Trebat će vremena i truda da ga se u cijelosti primijeni i zato ga valja imati pri ruci, u džepnom izdanju.

Zakon o Državnom inspektoratu, objavljen u N.N., br. 115/18. Zakon je stupio na snagu 1.4.2019. Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost. Što i kako vas očekuje, ponajbolje ćete vidjeti u ovom džepnom izdanju, uvijek vam pri ruci. 

Cijena: 5,40 eur (bez PDV-a)