naslovnicapublikacijeevidencije i obrascizos - zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način

ZOS - Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način

format A4
oznaka za narudžbu ZOS
Prema članku 6. stavku 3. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N. br. 112/14) o provedenom osposobljavanju sastavlja se zapisnik u kojem se navode podaci: 

1) ime, prezime, OIB radnika koji se osposobljava.
2) poslovni koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova,
3) naziv, sjedište i OIB poslodavca,
4) ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,
5) mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika.
Cijena: 0,30 eur (bez PDV-a)