naslovnicazaštita na raduelaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti

ZAŠTITA NA RADU - ELABORAT O OPREMANJU OBJEKATA I POSTROJENJA ZNAKOVIMA SIGURNOSTIObveza je svakog poslodavca da u skladu s pravilima zaštite na radu opremi mjesto rada odgovarajućim oznakama koje omogućuju siguran rad na tom mjestu. Izrada Elaborata o opremanju oznakama i znakovima sigurnosti temelji se na kompleksnoj stručnoj procjeni prisutnih opasnosti i preporuka je da se izradi za sve radne prostore u kojima su ove opasnosti izražene. Ovaj elaborat također osigurava optimalan omjer između uloženih sredstava u označavanje i postignutog rezultata, odnosno izbjegnuto je preveliko, premalo ili neadekvatno označavanje prostora. Taj je problem izraženiji u velikim i sigurnosno-kompleksnim prostorima gdje troškovi označavanja mogu biti znatni.

U tom smislu ZIRS d.o.o.:
- ima vlastitu proizvodnju oznaka
- ima izrađen katalog oznaka usklađenih sa svim međunarodnim i domaćim normama
- može izraditi sve nestandardne oznake po narudžbi
- obavlja uslugu postavljanja oznaka po objektu.

< natrag