naslovnicazaštita na raduelaborat za izdavanje vodopravne dozvole

ZAŠTITA NA RADU - ELABORAT ZA IZDAVANJE VODOPRAVNE DOZVOLESvaka tvrtka koja želi ishoditi vodopravnu dozvolu kod nadležne ustanove dužna je u tu svrhu predočiti Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole. Ovaj elaborat mora sadržavati određene podatke, kao i interne akte tvrtke. Ako interni akti ne postoje, moraju se izraditi.
Elaborat sadrži sljedeće elemente:

1. Podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole

2. Osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se izdaje vodopravna dozvola, opis lokacije i objekata

3. Postojeća upravno-tehnička dokumentacija

4. Pravilnik o radu i održavanju objekata i uređaja za obradu otpadnih voda na benzinskoj postaji

5. Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda

6. Program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije

7. Pravilnik o zbrinjavanju otpada

8. Očevidnik o postupanju s otpadom

9. Upitnik za izradu katastra zagađivača voda

10. Prilozi

< natrag