naslovnicazaštita na raduispitivanja iz područja zaštite od požara (hidranti, vatrodojava, plinodetekcija, protupanična rasvjeta)

ZAŠTITA NA RADU - ISPITIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA (HIDRANTI, VATRODOJAVA, PLINODETEKCIJA, PROTUPANIČNA RASVJETA)Kvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.

Prema Zakonu o zaštiti od požara (N. N., br. 92/10.) obavljamo:

ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE (unutarnje i vanjske)
- pregled tehničke dokumentacije
- mjerenje tlakova (statičkog i dinamičkog)
- izračun količine vode pojedinog hidranta
- pregled opreme hidrantskih ormara
- tlačno ispitivanje hidrantskih cijevi

ISPITIVANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA
- pregled tehničke dokumentacije
- pregled vatrodojavne centrale
- ispitivanje svih vrsta vatrodojavnih javljača (ionizacijski, termodinamički, ručni)

ISPITIVANJE SUSTAVA ZA PLINODETEKCIJU

ISPITIVANJE PROTUPANIČNE RASVJETE

< natrag