naslovnicazaštita na raduispitivanje električnih instalacija, elektromotornih pogona i statičkog elektriciteta

ZAŠTITA NA RADU - ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, ELEKTROMOTORNIH POGONA I STATIČKOG ELEKTRICITETAKvalitetom se upravlja u skladu s normom HRN EN ISO 9001:2015.

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta i Pravilnika o sigurnosti i zdravlja pri radu s električnom energijom obavljamo:
- Mjerenje indirektnog napona dodira

- mjerenje impendancije petlje kvara
- mjerenje struje – greške
- mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
- mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
- Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
- Mjerenje izjednačenja potencijala
- Ispitivanje razvodnih ormara
- Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima
- Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage


Na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo:
- Mjerenje statičkog elektriciteta
- Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta
- Kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta na autocisternama


az2 ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje niskonaponske električne instalacije koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija. Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:
-ispitivanja niskonaponske električne instalacije u građevini u svrhu provjere i dokazivanja temeljnih zahtjeva i uvjeta predviđenih glavnim ili drugim projektom
- vizualni pregled ispitivanja neprekidnosti vodiča te izolacijskog otpora, ispitivanje izolacijskog otpora koje potvrđuje učinkovitost zaštite sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem, ispitivanje izolacijskog otpora koji potvrđuje učinkovitost izolacijskog otpora poda i zida / impedancija, provjera faznog vodiča, ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost automatskog isklopa opskrbe, ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost dodatne zaštite, ispitivanje redoslijeda faza, funkcionalna ispitivanja i ispitivanja pada napona.


Osoba za kontakt

Dražan Lukavac mag. ing. el.

mob: 099-232-00-48

e-mail: drazan.lukavac@zirs.hr< natrag