naslovnicazaštita na raduispitivanje električnih instalacija, elektromotornih pogona i statičkog elektriciteta

ZAŠTITA NA RADU - ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, ELEKTROMOTORNIH POGONA I STATIČKOG ELEKTRICITETAKvalitetom se upravlja sukladno normi ISO 9001:2008.

Na osnovi Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N. N., br. 5/10.) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N. N:, br. 116/10. i 124/10.) obavljamo:
- Mjerenje indirektnog napona dodira

- mjerenje impendancije petlje kvara
- mjerenje struje – greške
- mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
- mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
- Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
- Mjerenje izjednačenja potencijala
- Ispitivanje razvodnih ormara
- Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima
- Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage


Na osnovi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta
(Sl. list, br. 61/73.) obavljamo:
- Mjerenje statičkog elektriciteta
- Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta
- Kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta na autocisternama


< natrag