naslovnicazaštita na raduispitivanje plinskih instalacija

ZAŠTITA NA RADU - ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJAKvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.), Zakona o zaštiti od požara (N. N., br. 92/10.) i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) te Pravilnika o ispitivanju plinskih instalacija (HSUP-601.111) obavljamo:

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE NA NEPROPUSNOST
- vizualna kontrola plinske instalacije
- tlačna proba
- otkrivanje mjesta propuštanja ručnim detektorom plina
- izrada skice plinske instalacije

< natrag