naslovnicazaštita na radumjerenja neionizirajućih zračenja

ZAŠTITA NA RADU - MJERENJA NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJAKvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.

Prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućih zračenja (N.N., br. 91/10.) i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (N.N., br. 98/11.) obavljamo:

ISPITIVANJE NEIONIZIRAJUĆEG (ELEKTROMAGNETSKOG) ZRAČENJA U OKOLIŠ

Mjerenja neionizirajućih zračenja provode se u svrhu spoznavanja mogućih opasnosti za ljude koji žive i rade u području elektromagnetskih polja s rasponom frekvencija od 0 do 300 GHz. Neki od najčešćih izvora elektromagnetskih zračenja su: električne instalacije, dalekovodi, električni strojevi, ekrani, radio i TV-odašiljači, bazne stanice mobilne telefonije, sami mobilni telefoni, uređaj za daljinsko upravljanje i dr.
Obveza prvih i povremenih mjerenja odnosi se na zatečene i nove izvore elektromagnetskih zračenja. ZIRS se za ovakve poslove pripremio u smislu stručnog kadra kao i opreme koja je u pogledu točnosti mjernih rezultata i mjerne nesigurnosti u skladu sa zahtjevima iz europskih normi IEC 61 566 i IEC 61 786, a koji su ugrađeni i u naše propise.


az2 ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija. Na osnovi toga Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nam je izdalo dozvolu za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, pa nam se slobodno obratite. Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:
- mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja za frekvenciju od 50 Hz u području povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti u okolini izvora zračenja.


< natrag