naslovnicazaštita na raduprocjena opasnosti za radna mjesta s računalom

ZAŠTITA NA RADU - PROCJENA RIZIKA ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOMPravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (N.N., br. 69/05.) i Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu NN 73/21 propisana je obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom. Prema navedenom Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

U procjeni opasnosti potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu.
U svezi s izradom procjene opasnosti za radna mjesta s računalom ZIRS vam nudi sljedeće usluge:

1. Izradu procjene opasnosti za radna mjesta s računalom.

2. Ovjeru izrađenih procjena opasnosti za radna mjesta s računalom za tvrtke do 50 zaposlenih.

3. Konzalting usluge kao vođenje, pomoć i kontrola pri vašoj samostalnoj izradi procjene opasnosti. Konzalting usluge uključuju i obrasce za izradu procjene opasnosti.

< natrag