naslovnicazaštita na radurevizija procjene opasnosti

ZAŠTITA NA RADU - IZMJENE I DOPUNE PROCJENE RIZIKAU skladu sa čl. 98. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) poslodavac će se kazniti za prekršaj ako izrađena procjena rizika ne odgovara rizicima na mjestu rada. Budući da je procjena rizika aktivan dokument koji je stalno podložan promjenama, mišljenja smo da bi u određenom razdoblju bilo potrebno pristupiti izmjenama i dopunama postojeće procjene rizika kako bila u skladu sa stvarnim (postojećim) stanjem.

Ako ste zainteresirani da vam ZIRS izradi navedene izmjene i dopune procjene rizika, slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

< natrag