naslovnicazaštita na raduvođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama

ZAŠTITA NA RADU - VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU U TVRTKAMAU skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (zakonskoj legislativi), svaka tvrtka/ustanova, nadalje pravna osoba, mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu.
Način obavljanja tih poslova ovisi o broju radnika zaposlenih u pravnoj osobi te stupnju opasnosti utvrđenog procjenom rizika.
U skladu sa zakonskom legislativom ZIRS omogućuje pravnim osobama ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu.
Pri tome pravnoj osobi i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, tj. izvješćuje o legislativnim promjenama, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uvjeti i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.

< natrag