naslovnicazaštita okolišausluge iz zaštite okoliša

ZAŠTITA OKOLIŠA - USLUGE IZ ZAŠTITE OKOLIŠAKvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2015.
bvqi
Područje Usluga

Zrak

az2

ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (16 metoda). Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija. Na osnovu toga ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša izdalo nam je dozvolu za obavljanje praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora, pa nam se slobodno obratite.

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:

Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

- tehnoloških procesa (npr. praškaste tvari, HCl, HF, metali, CO2)

- tehnoloških procesa s emisijom hlapljivih organskih spojeva (TVOC)

- malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i dr. (npr. O2, CO, NOx, SO2).

Buka

az2

ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi
HRN EN ISO/IEC 17025 za akustička ispitivanja.

Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija.

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Na osnovu toga Ministarstvo zdravstva izdalo nam je dozvolu za obavljanje stručnih poslova akustičkih mjerenja pa nam se slobodno obratite.

Izvodimo:

- mjerenje buke okoliša

- mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije (zgrada i građevinskih elemenata).

Neionizirajuće zračenje

az2

ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi
HRN EN ISO/IEC 17025 za mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja. Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija. Na osnovu toga Ministarstvo zdravstva izdalo nam je dozvolu za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, pa nam se slobodno obratite.

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:

- mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja za nazivne frekvencije od 50 Hz u području povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti u okolini izvora zračenja.

Otpad

Izrada planova gospodarenja otpadom

Ispunjavanje prijavnih listova

Izrada pravilnika o postupanju sa svim vrstama otpada

Voda

Vođenje postupka za ishođenje vodopravne dozvole

Izrada operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja

Izrada pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda

Izrada programa mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije

Dokumenti sustava zaštite okoliša

Na temelju ovlaštenja ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša nudimo:

- izradu izviješća o sigurnosti

- izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća

- procjenu šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti

- obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša

Na temelju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova, ravnateljstva civilne zaštite:

- izradu operativnih planova intervencije (za pravne osobe i županije)

- izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za općine i gradove i županije.

Edukacija iz područja zaštite okoliša

Predavanja, radionice, literatura iz područja zaštite okoliša

Specijalist zaštite okoliša

Osoba za kontakt

Juraj Vdović, dipl. kem. teh

mob: 091-611 98 17

tel.: 01/611-98-14, faks: 01/611-98-12, e-mail: juraj.vdovic@zirs.hr


< natrag