naslovnicazaštita okolišausluge iz zaštite okoliša

ZAŠTITA OKOLIŠA - USLUGE IZ ZAŠTITE OKOLIŠAKvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.
bvqi
Područje Usluga

Zrak

az2

ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (15 metoda). Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija. Na osnovi toga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nam je izdalo dozvolu za obavljanje praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora, pa nam se slobodno obratite.

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:

Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

- tehnoloških procesa (npr. praškaste tvari, HCl, HF, metali)

- tehnoloških procesa s emisijom hlapljivih organskih spojeva (TOC)

- malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i dr. (npr. CO, NOx, SO2).

Proračun emisija onečišćujućih tvari u zrak

Ispunjavanje obrazaca za ROO

Određivanje Gauss-Krügerovih koordinata ispusta

Mjerenja/proračun fugitivnih emisija

Buka

az2

ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi
HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za akustička ispitivanja.

Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija.

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:

- mjerenje buke okoliša

- mjerenje zvučne izolacije (zgrada i građevinskih elemenata).

Neionizirajuće zračenje

az2

ZIRS Laboratorij ima akreditaciju prema normi
HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja. Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija. Na osnovi toga Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nam je izdalo dozvolu za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, pa nam se slobodno obratite.

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

Izvodimo:

- mjerenje jakosti magnetskih i električnih polja za nazivne frekvencije od 50 Hz u području povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti u okolini izvora zračenja.

Otpad

Izrada planova gospodarenja otpadom

Ispunjavanje prijavnih listova

Izrada pravilnika o postupanju sa svim vrstama otpada

Voda

Vođenje postupka za ishođenje vodopravne dozvole

Izrada operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja

Izrada pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda

Izrada programa mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije

Dokumenti sustava zaštite okoliša

Temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša nudimo:

- izradu izviješća o sigurnosti te unutarnjih planova

- izradu procjena šteta nastalih u okolišu te sanacijskih programa i elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti.

- tehničko – tehnološka riješenja za postrojenja, elaborate o tehničko-tehnološkom rješenju te poslove pripreme i obrade dokumentacije za zahtjev za okolišnu dozvolu

Temeljem ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje nudimo:

- izradu operativnih planova intervencije (za pravne osobe i županije)

- izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za općine i gradove i županije.

Edukacija iz područja zaštite okoliša

Predavanja, radionice, literatura iz područja zaštite okoliša

Specijalist zaštite okoliša

Osoba za kontakt

Lovro Vrus, dipl. ing. fizike

tel.: 01/611-98-14, faks: 01/611-98-12, e-mail: lovro.vrus@zirs.hr


< natrag