naslovnicazaštita okolišazirs laboratorij

ZAŠTITA OKOLIŠA - ZIRS Laboratorij

az2

Od 2009. godine ZIRS d.o.o. ima ustrojen ZIRS Laboratorij akreditiran prema normi
HRN ENA ISO/IEC 17025.
Djelatnost laboratorija su ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanja jakosti magnetskih i električnih polja, akustička ispitivanja, ispitivanja električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine. Potvrdu o akreditaciji izdala je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA).

Našu Potvrdu o akreditaciji pogledajte ovdje ili na adresi http://www.akreditacija.hr/registar

ZIRS Laboratorij pruža usluge mjerenja i ispitivanja u tri područja:

  1. ispitivanja emisija onečišćijućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (plinovi izgaranja, krute čestice, TVOC, metali, HCl, HF, O2)
  2. akustička ispitivanja (buka okoliša te zračna i udarna zvučna izolacija)
  3. ispitivanja jakosti niskofrekvencijskih magnetskih i električnih polja (nazivne frekvencije 50 Hz)
  4. ispitivanja niskonaponskih električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine (vizualni pregled i mjerenje)

Za zahtijevana područja mjerenja i ispitivanja ZIRS d.o.o. je ishodio rješenja nadležnih ministarstava:

  1. ispitivanja emisija u zrak iz nepokretnih izvora (rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike)
  2. akustička ispitivanja (rješenje Ministarstva zdravstva)
  3. ispitivanja jakosti električnih i magnetskih polja (rješenje Ministarstva zdravstva)Voditelj ZIRS Laboratorija

Juraj Vdović, dipl. kem. teh.

mob: 091-611 98 17

tel.: 01/611-98-14, faks: 01/611-98-12, e-mail: juraj.vdovic@zirs.hr


< natrag