ULAZ - EVAK.11A

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
kn/kom
Količina
EVAK-11A250 X 140 FMFolija18,00    
EVAK-11A250 x 140 PMPlastika28,00    
EVAK-11A450 x 250 FFolija30,00    
EVAK-11A450x250 PPlastika37,00    
Prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 91/15.) i HRN EN ISO 7010:2013.

Ostali znakovi za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć
* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.