Evakuacijski put desno

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
eur/kom

kn/kom
Količina
EVAK-4A25x14Folija2,4018,08    
EVAK-4A25x14Plastika4,0030,14    
EVAK-4A45x25Folija4,0030,14    
EVAK-4A45x25Plastika5,1038,43    
Prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 91/15.) i HRN EN ISO 7010:2013.

Ostali znakovi za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć
* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.