Evakuacijski put desno

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
kn/kom

eur/kom
Količina
EVAK-4A25x14Folija18,002,39    
EVAK-4A25x14Plastika30,003,98    
EVAK-4A45x25Folija30,003,98    
EVAK-4A45x25Plastika37,004,91    
Prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 91/15.) i HRN EN ISO 7010:2013.

Ostali znakovi za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć
* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.