OZNAKA SUKLADNOSTI "C"

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
eur/kom
Količina
INFO-675X5Folija0,40    
Prema Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (N.N. br. 18/11.)

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, izgled i način upotrebe »C« oznake.

(2) Stavljanjem oznake »C« ili osiguranjem da se ona stavi proizvođač iskazuje preuzimanje odgovornosti za sukladnost proizvoda sa svim uvjetima propisanim u propisima koji su primjenjivi na taj proizvod.

(3) Zabranjeno je stavljanje na proizvod oznaka, znakova ili natpisa koji bi mogli navesti treće strane da ih zamjene za oznaku »C«. Na proizvod se mogu stavljati sve druge oznake pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i značenje oznake sukladnosti.

Članak 2.

Oznaku »C« stavlja samo proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Članak 3.

Oznaka »C« mora biti jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda kada je posebnim propisom predviđeno njezino stavljanje.


OZNAKA "CE"
* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.