Higijensko pranje ruku

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
eur/kom
Količina
INFO-7118x26Folija3,20    
INFO-7118x26Plastika4,00    
INFO-7126x34Folija4,00    
INFO-7126x34Plastika5,00    

Svaka osoba koja radi s hranom mora održavati visoki stupanj osobne higijene i uredan vanjski izgled bez obzira u kojoj fazi procesa proizvodnje i distribucije hrane sudjeluje (prehrambena industrija, skladištenje, transport, trgovina, ugostiteljstvo itd.) kako bi se očuvala njezina zdravstvena ispravnost.

Veliku važnost u održavanju osobne higijene ima postupak higijenskog pranja ruku, a za koji propisi i HACCP preporučuju staviti na vidljivo mjesto, gdje god postoje umivaonici, uputu o pravilnom pranju ruku.

Prema Zakonu o hrani - N. N., br. 46/07., Pravilniku o higijeni hrane N. N., br. 99/07., kao i integriranom sustavu kontrole sigurnosti hrane (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points, što znači Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) provodi se odgovorno ponašanje. HACCP je iznimno značajan za zaštitu potrošača i njime se osigurava proizvodnja i promet zdravstveno sigurne hrane. U svijetu je njegova primjena široko rasprostranjena, a u EU i zakonski obvezujuaća.

HACCP sustav sastoji se od dvije osnovne komponente:

  • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi i procjenu značaja tih opasnosti na ljudsko zdravlje.
  • CCP (kritične kontrolne točke) su faze u kojima možemo spriječiti ili eliminirati rizik za sigurnost hrane, smanjiti ga, kao i staviti ga pod kontrolu.

U ZIRS-u je stoga kreirana nova ploča: INFO-71 POSTUPAK HIGIJENSKOG PRANJA RUKU  kako bi sve osobe koje rade s hranom mogle primijeniti pravilan postupak u svrhu smanjenja ili eliminiranja rizika od moguće opasnosti.

* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.