OZNAČAVANJE GRADILIŠTA

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
eur/kom
Količina
INFO-53B94x80A-lim92,30    
INFO-53B94x80Plastika75,70    

Prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (N.N. br. 42/14.)  svako gradilište na kojem se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina mora biti označeno pločom koja označava gradilište.

Ploču pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420x594 mm (A2 format) obvezan je postaviti izvođač odnosno glavni izvođač najkasnije na dan početka građenja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) ploča se postavlja na početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz u gradilište na dijelu trase).


Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti o označeno pločom koja obvezno sadrži:
 • naziv i vrstu građevine koja se gradi,
 • broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata),
 • ime, odnosno tvrtku investitora,
 • ime odnosno tvrtku projektanta,
 • ime odnosno tvrtku izvođača,
 • ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,
 • naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,
 • klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole,
 • datum prijave početka građenja,
 • naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
 

Gradilište na kojem se uklanja građevina na temelju projekta uklanjanja, gradi odnosno izvode radovi na temelju glavnog/tipskog projekta ili održava postojeća građevina, a potrebna je provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja, mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži:
 • naziv i vrstu građevine koja se uklanja odnosno naziv i vrsta radova koji se izvode odnosno naziv i vrsta radova održavanja postojeće građevine
 • broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina uklanja odnosno radovi izvode te adresa (ako je poznata)
 • ime odnosno tvrtku investitora/vlasnika,
 • ime odnosno tvrtku projektanta,
 • ime odnosno tvrtku izvođača/osobe kojoj su povjereni radovi održavanja,
 • ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor,
 • datum prijave početka uklanjanja/građenja/izvođenja radova/održavanja,
 • naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.