Znakovi za uzbunjivanje na hrvatskom jeziku

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
kn/kom
Količina
INFO-45-HRV40x50Folija49,00    
INFO-45-HRV40x50Plastika55,00    
INFO-45-HRVNIJE U PONUDIPlastificirani kartonNa upit    

Vlada RH propisala je Uredbom (N.N., br. 61/16.) jedinstvene znakove za uzbunjivanje.


Obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove, stambene zgrade, sportske dvorane, trgovački centri, trgovačka društva i sl. dužni su nabaviti i istaknuti plakate sa znakovima za uzbunjivanje na vidljivim mjestima.

Turistička mjesta, prometni terminali, hoteli i autokampovi osim na hrvatskom dužni su istaknuti plakate i na engleskom jeziku i eventualno talijanskom.


Da bi plakati služili svrsi (omogućili građanima brzo obavješćivanje odgovarajućih službi), obvezno se postojeći plakati moraju zamijeniti.

Zbog promjene brojeva hitnih službi - sukladno Planu numeriranja (N.N., br. 154/09. i 41/12.) Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) propisala je novi izmijenjen sadržaj plakata sa znakovima za uzbunjivanje.

PLASTIFICIRANI KARTON VIŠE NIJE U PONUDI!

* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.