naslovnicaznakovi sigurnostiupute za siguran radusr na postrojenjimauputa za siguran rad s brzim punjačem akumulatora

Uputa za siguran rad s brzim punjačem akumulatora

OznakaVeličina
cm
Materijal *Cijena **
kn/kom
Količina
PO-920x30Folija22,00    

Upute za siguran rad na strojevima za obradu metala:
 - MU-1 - USR na tokarilici
 - MU-2 - USR na glodalici
 - MU-3 - USR na bušilici
 - MU-4 - USR na blanjalici
 - MU-5 - USR na brusilici
 - MU-6 - USR na ekscentar preši
 - MU-7 - USR mehaničkim škarama
 - MU-8 - USR na stroju za brušenje lanaca
 - MU-9 - USR sa strojem za rezanje metala (rezna ploča)
 - MU-10 - USR sa ručnom brusilicom
 - MU-11 - USR sa strojem za razvlačenje i odsijecanje lima
Upute ze siguran rad kod zavarivanja:
 - ZU-1 - USR kod plinskog zavarivanja i rezanja
 - ZU-2 - USR kod elektrolučnog zavarivanja
 - ZU-3 - USR kod zavarivanja u zaštitnom plinu
Upute ze siguran rad na strojevima za obradu drva:
 - DU-1 - USR na nadstolnoj glodalici
 - DU-2 - USR na tokarskom automatu
 - DU-3 - USR na blanjalici (debljači)
 - DU-4 - USR na stolnoj kružnoj pili (za uzdužni rez)
 - DU-5 - USR na hidrauličnoj podstolnoj kružnoj pili
 - DU-6 - USR na poteznoj poprečnoj kružnoj pili
 - DU-7 - USR na višelisnoj automatskoj kružjoj pili
 - DU-8 - USR na ravnalici
 - DU-9 - USR na viličaru
 - DU-10 - USR na trakastom transporteru
 - DU-11 - USR na valjčastom transporteru
 - DU-12 - USR na lančanom transporteru
 - DU-13 - USR na stolarskoj tračnoj pili
 - DU-14 - USR na tračnoj brusilici
 - DU-15 - USR na stolnoj glodalici
 - DU-16 - USR na stroju za izradu parketa i lamperije
Upute za siguran rad na građevinskim strojevima i transportnim sredstvima:
 - GT-1 - USR na buldožeru
 - GT-2 - USR na bageru
 - GT-3 - USR na utovarivaču
 - GT-4 - USR na grederu
 - GT-5 - USR na valjku
 - GT-6 - USR na crpki za beton
 - GT-7 - USR na mikseru za beton
 - GT-8 - USR na elektrokolicima
 - GT-9 - USR na hidrauličnoj platformi
 - GT-10 - USR na toranjskoj dizalici
 - GT-11 - USR na mosnoj i portalnoj dizalici
 - GT-12 - USR na hidrauličnoj dizalici
 - GT-13 - USR na lakoj dizalici
 - GT-14 - USR s traktorom za izvlačenje drvnih sortimenata
 - GT-15 - USR s motornom lančanom pilom
Upute za siguran rad na postrojenjima:
 - PO-1 - USR u kompresorskoj stanici
 - PO-2 - USR u betonari
 - PO-3 - USR u asfaltnoj bazi
 - PO-4 - USR s AKU baterijama
 - PO-5 - USR u transformatorskoj stanici
 - PO-6 - USR na elektroagregatu
 - PO-7 - USR na kompresoru
 - PO-8 - USR na kotlovskom uređaju
 - PO-9 - USR s brzim punjačem akumulatora
 - PO-10 - USR na stroju za montažu i demontažu guma
 - PO-11 - USR sa zapaljivim tekućinama (gorivo i mazivo)
Upute za siguran rad u mesnoj industriji:
 - MI-1 - USR na straju za punjenje i zatvaranjem salama
 - MI-2 - USR na stroju za mljevenje mesa
Upute za siguran u graditeljstvu:
 - VI-1 - Uputa za siguran rad na visini
* Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema vašem zahtjevu i kalkulativnim cijenama.
** Porez nije uključen u cijenu.